Om projektet Stockholm-Dakar

Stockholm-Dakar

Ett projekt skapat av Sousou & Maher Cissoko — i samarbete med journalisten och etnologen Karin Elfving, dansaren och slagverkaren Malang Diedhiou och filmaren och manager Pether Lindgren från Ajabu!.

Vår vision med detta projekt är att belysa kulturlikheter snarare än kulturskillnader och att det är människor som möts och inte kulturer som krockar.Stockholm-Dakar går ut på att illustrera en konkret kulturbrygga som manifesteras genom en resa där mötet mellan människor och musikens kraft att förena står i centrum.

Hela projektet är en del av vårt arv och vår livsuppgift i rollen som fredskapande Grioter, vars traditionella roll i tusentals år varit att resa från stad till stad skapa förståelse mellan människor genom musik. I dagens värld där människor alltmer möts och nya sammanhang uppstår är en Griots uppgift som sammanförande länk viktigare än någonsin.

Vi vill med detta projekt arbeta mot främlingsfientlighet, bidra till eftertanke och betona att möten mellan olika kulturer är något berikande och inget hot. Vi vill se hur konkreta möten med människor på resan och spontana konserter i varierade sammanhang påverkar den kreativa processen och relationen med publiken.

Vi vill göra musiken mer tillgänglig för människor där de är genom att skapa konserter i andra sammanhang än de förväntade och testa nya former för att nå ut till människor. ”Världsmusik” är inte musik av ”Den Andre” utan snarare musik utan gränser. Vi vill se en riktning mot en mindre exotiserande bild som frigör människor från de förväntningar som kan låsa in kulturutövare i etniska fack.

Projektet genomförs med stöd av Statens Musikverk, Mångkulturkonsulenten i Stockholms Län samt med sponsring från Starlight, Valter Percussion och Desigual.

Sousou & Mahers allmänna verksamhet får även stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Vill du själv bidra till projektet se här:

http://www.fundedbyme.com/projects/2011/10/stockholm-dakar/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s